Τι είναι Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη, η οποία ασχολείται με την μελέτη και τη χρήση των ανθρώπινων έργων σε τομείς, όπως η αυτοφροντίδα, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και το παιχνίδι με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα με περιορισμούς στην λειτουργικότητα να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο μέγιστο των ικανοτήτων τους.

ti-einai-ergotherapeia-tropos-tou-legein

ΤΟΜΕΙΣ (ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ) ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αισθητικοκινητικές δεξιότητες

 • Αισθητηριακή καταγραφή (η ικανότητα του παιδιού να δέχεται, να ανιχνεύει, να προσανατολίζει και να εντοπίζει αισθητηριακά ερεθίσματα)
 • Αισθητηριακή επεξεργασία ή ευαισθησία (η ικανότητα ερμηνείας των οπτικών, ακουστικών, ιδιοδεκτικών, οσφρητικών, γευστικών, αιθουσαίων, απτικών και των ερεθισμάτων του πόνου)
 • Αντιληπτικές δεξιότητες (η οργάνωση των αισθητηριακών ερεθισμάτων), όπως:
 • δεξιότητες απτικής αντιληπτικότητας. Εδώ συνεπάγεται η ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει αντικείμενα μέσω της αφής (στερεογνωσία) και η ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει (διαβάζει) σύμβολα και διάφορα σχήματα που αποτυπώνονται στο δέρμα του μέσα από την αίσθηση της αφής (γραφαισθησία).
 • δεξιότητες ιδιοδεκτικής αντιληπτικότητας (κιναισθησία, σχήμα σώματος, διάκριση αριστερό-δεξί)
 • δεξιότητες οπτικής αντιληπτικότητας (σταθερότητα σχήματος, χωρικές σχέσεις, οπτική συνέχεια, διάκριση είκόνας φόντου, αντίληψη βάθους)

Κινητικές δεξιότητες

kinitikes-dexiotites-tropos-tou-legein

Κινητικές δεξιότητες

 • ανάπτυξη αδρής κίνησης
 • αδρός συντονισμός
 • λεπτός συντονισμός κινήσεων, χειρισμός, επιδεξιότητα
 • δεξιότητες άκρας χείρας
 • αντοχή στη δραστηριότητα
 • πράξη ή κινητικός σχεδιασμός
 • οπτικοκινητική οργάνωση (συντονισμός)
 • πλευρίωση (πλευρική επικράτηση)
 • στοματο-κινητικός έλεγχος
 • αμφίπλευρη οργάνωση
 • χιασμός μέσης γραμμής σώματος

Νευρομυοσκελετικές δεξιότητες

 • ωρίμανση αντανακλαστικών
 • εύρος κίνησης
 • μυϊκός τόνος
 • μυϊκή δύναμη
 • φυσική αντοχή
 • στατικός έλεγχος (ισορροπία)
 • δύναμη δακτυλικής λαβής

Γνωστικές δεξιότητες

 • επίπεδο διέγερσης
 • προσανατολισμός
 • αναγνώριση
 • εστίαση προσοχής
 • διάρκεια προσοχής
 • έναρξη μίας δραστηριότητας
 • λήξη μίας δραστηριότητας
 • μνήμη (αναφέρεται στην μακρόχρονη μνήμη και στην μνήμη βραχείας διάρκειας)
 • κατηγοριοποίηση
 • συσχέτιση
 • έλεγχος πραγματικότητας
 • διαδοχικότητα
 • επίλυση προβλήματος
 • εκτίμηση της ασφάλειας
 • οργάνωση της μάθησης
 • γενίκευση της μάθησης
 • διαχείριση του χρόνου
psichokoinonikes-dexiotites-tropos-tou-legein

Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες

 • αξίες
 • ενδιαφέροντα
 • διάθεση
 • αυτοαντίληψη
 • αυτοέλεγχος
 • αντίληψη κοινωνικών ρόλων
 • κοινωνική συμπεριφορά
 • πρωτοβουλία
 • αυτοέκφραση
 • δεξιότητες αυτοκυριαρχίας και αυτοελέγχου

Πηγή:

 • Σηφάκη, Μ. (2002). Εργοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους Ι. [πανεπιστημιακές σημειώσεις]. Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Τμήμα Εργοθεραπείας. Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010. Αθήνα
 • Illingworth, R.S. (1984).Βασική ανιχνευτική εξεταση: 0-4 χρονών (4η έκδ.). Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.