Μουσικοθεραπεία

Η μουσικοθεραπεία είναι ευρέως διαδεδομένη θεραπευτική μέθοδος  στην Αμερική και τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά σχετικά νέα στην Ελλάδα. Ο μουσικοθεραπευτής δεν έχει ως στόχο την ψυχαγωγία ούτε την εκπαίδευση αλλά η μουσική χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό μέσο επικοινωνίας και συναισθηματικής έκφρασης.

mousikotherapeia-tropostoulegein

Συγκεκριμένα η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει:

  • Στην κατανόηση και έκφραση των συναισθημάτων
  • Στην έκφραση του λόγου
  • Στην επικοινωνία και δημιουργική έκφραση
  • Στην βελτίωση της συγκέντρωσης προσοχής και της μνήμης
  • Στη συναισθηματική υποστήριξη
  • Στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και αυτό-εικόνας
mousikotherapeia1-tropostoulegein