Τι είναι η λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη –διάγνωση και θεραπεία των  διαταραχές λόγου – ομιλίας – φωνής, μάσησης και κατάποσης σε παιδία και ενήλικες. Η αιτιολογία δεν είναι πάντα γνωστή ή μπορεί να είναι νευρολογική, λειτουργική ή εξελικτική.

logotherapeia-tropos-tou-legein

Στόχος της είναι η εναρμονισμένη ανάπτυξη του λόγου (μορφο-σύνταξη, σημασιολογία, περιγραφικός – αφηγηματικός λόγος κ.α), η καθαρότητα της ομιλίας (άρθρωση – φωνολογία), η λειτουργική επικοινωνία (λεκτική – εξωλεκτική) και η ικανοποιητική φωνητική αναπαράσταση.

Η κατάκτηση της γλωσσική επικοινωνία (λόγος, ομιλία) και η ωρίμανση ολόκληρου του γλωσσικού συστήματος επικοινωνίας, ξεκινά από τις πρώτες μέρες ζωής του βρέφους και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.

ΟΜΙΛΙΑ : είναι η φωνητική έκφραση των ήχων που έχουν νόημα, με μορφή ηχητικών συνδυασμών και λέξεων

ΛΟΓΟΣ: μπορεί να θεωρηθεί ως μια εσωτερική γνωστική διεργασία που προϋποθέτει τη συμβολική διαμόρφωση ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων σύμφωνα με σημασιολογικούς και γραμματικούς κανόνες.

ΦΩΝΗ: Η δόνηση των φωνητικών χορδών με τη βοήθεια του εκπνεόμενου αέρα για την παραγωγή φώνησης.

ti-einai-logotherapeia

Χαρακτηριστικά:

  • Ένταση (η δύναμη της φωνής)
  • Ύψος(ο τόνος της φωνής)
  • Ποιότητα (βραχνή, τρεμουλιαστή, ασταθής κ.α)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η λεκτική και μη αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων. Εκδηλώνεται με την κατανόηση των λεκτικών μηνυμάτων και την έκφραση στην προσωπική συνδιαλλαγή. Μπορεί να εκδηλωθεί και εξωλεκτικά με την έκφραση νοημάτων ή και εκφράσεων (γλώσσα του σώματος).