Παιγνιοθεραπεία

paichiotherapei-tropostoulegein

Το παιχνίδι ή παίγνιο είναι μια δομημένη δραστηριότητα που πραγματοποιείται με σκοπό τη διασκέδαση και ψυχαγωγία. Η παιγνιοθεραπεία είναι το είδος της θεραπείας που μέσω του παιχνιδιού βοηθά το παιδί να κατανοήσει, εκφράσει και να επικοινωνήσει τα συναισθήματά του.

paichiotherapeia-tropostoulegein

Με τη βοήθεια του παιγνιοθεραπευτή το παιδί μπορεί να νιώθει ασφαλές και να εκφράζει τα συναισθήματά του με ένα δημιουργικό τρόπο ,που του είναι τόσο οικείος (παιχνίδι), ενώ με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν θα είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να αποκτήσει το ίδιο το παιδί αυτοπεποίθηση και να καλυτερεύσει την εικόνα του, προκειμένου να οχυρωθεί και να αντλήσει τη δύναμη να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσει.