Εξειδικευμένη μαθησιακή βοήθεια για το σχολείο

exidikevmenh-voithia-gia-toscholio-tropos-toy-legein

Αφορά ολιγομελή τμήματα προετοιμασίας εξειδικευμένης βοήθειας σε παιδιά Δημοτικού σχολείου. Τα τμήματα είναι χωρισμένα ηλικιακά και υποστηρίζονται από καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (ειδική παιδαγωγό). Όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται παραπομπή σε αντίστοιχα τμήματα υποστήριξης των μαθητών (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη κ.α)