Ηλεκτρονική υπηρεσία (e-tropos)

To e-tropos είναι μια  νέα υπηρεσία του κέντρου μας που απευθύνεται σε όσους διαθέτουν περιορισμένο χρόνο και δυσκολίες στις μετακινήσεις τους. Οι συνεδρίες μέσω της υπηρεσίας αυτής, αφορούν το  μεγαλύτερο μέρος των παροχών μας και δίνουν την ευκαιρία στον εξυπηρετούμενο (γονέα-ενήλικα-παιδί), από το διαδίκτυο με οπτικο-ακουστικά μέσα να επικοινωνεί μαζί μας από το δικό του χώρο.

Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα σε κάτοικους απομακρυσμένων περιοχών ή νησιών να έρχονται σε επαφή μαζί μας και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τα προγράμματα του κέντρου μας (π.χ αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, αρθρωτικών διαταραχών, ψυχολογικής-συμβουλευτικής υποστήριξης κ.α)