Ομάδες δημιουργικής έκφρασης και επικοινωνίας παιδιών

omades-paidion-tropostoulegein

Διοργανώνονται ομάδες παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την ανάδειξη των ικανοτήτων, τη βελτίωση της συμπεριφοράς και την ομαλή ένταξη στο σχολικό  περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά ενισχύονται στην επικοινωνία μεταξύ των συνομηλίκων, στην συνεργασία με την ομάδα, στην έκφραση των συναισθημάτων τους, στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στο να μοιράζονται τους προβληματισμούς,  να αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται τα συναισθήματα και το θυμό τους.

omades-paidion-tropostoulegein

Τα παιδιά μαθαίνουν να είναι ο εαυτός τους και να χαίρονται τη ζωή μέσα από:

Ζωγραφική: συναίσθημα, φαντασία, παρατήρηση, οργάνωση

Μουσική: ρυθμός, αντίληψη, συντονισμός, συνεργασία

Κίνηση – χορός: ελευθερία , δημιουργία, ανάπτυξη, ενεργητικότητα

Θέατρο: δράση, φαντασία, παιχνίδι, επικοινωνία

Οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι:

παιχνίδια ρόλων, ψυχοκινητικές ασκήσεις,  παιχνίδια μουσικής, καλλιτεχνικής έκφρασης , ομαδική ζωγραφική , παιχνίδια συνεργασίας και εμπιστοσύνης, θεατρική έκφραση κ.α.