Προγράμματα παρέμβασης

PECS (σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων)

Ξεκίνησε το 1985 σαν ένα πρόγραμμα παρέμβασης ενισχυτικής/εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή συναφείς αναπτυξιακές δυσκολίες

programmata-paremvasis

TEΑCCH (Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας)

Ξεκίνησε το 1966 από το τμήμα Ψυχιατρικής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ. Είναι ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης για παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, που ενσωματώνει παρεμβάσεις στο περιβάλλον, το ημερήσιο πρόγραμμα, το αντικείμενο εργασίας και επικοινωνίας.

MAKATON

Δημιουργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τηνMargaretWalkerto 1972.  Είναι γλωσσικό πρόγραμμα που συνδυάζει νοήματα, προφορικό λόγο και σύμβολα για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία.

ABA(εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς)

Είναι το σύστημα θεραπείας του αυτισμού που βασίζεται στις αρχές της συμπεριφορικής, δηλαδή μέσω της ανταμοιβής και των συνεπειών. Αναφέρεται σε πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με ΔΑΦ (διαταραχή αυτιστικού φάσματος)

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ(εργοθεραπευτική παρέμβαση)

Είναι η νευρολογική διαδικασία η οποία οργανώνει τις αισθήσεις που προέρχονται τόσο από το σώμα όσο και από το περιβάλλον, για να μπορεί το σώμα να ανταποκρίνεται, να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά και ικανοποιητικά. Χρησιμοποιείται σε όλες τις θεραπευτικές παραμβάσεις αλλά κυρίως σε περιπτώσεις παιδιων με αυτισμό.

programmata-paremvasis1

Palin-pci Parent-child interaction therapy

Στο κέντρο λογοθεραπείας «Τρόπος του Λέγειν» πραγματοποιείται η εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση διαχείρισης του τραυλισμού μέσω της προσέγγισης palin-pci. Πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο που αφορά την αλληλεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον του (οικογένεια). Μέσα από συγκεκριμένη μεθοδολογία και την ενεργό συμμετοχή του γονέα επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη διαχείριση της εκδήλωσης του τραυλισμού.