Γλωσσική Ανάπτυξη

Γλωσσική Εξέλιξη 0-7 ετών

0-6 μηνών
Τρομάζει σε ήχους.
Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους.
Συχνά γλυκοψιθυρίζει, γουργουρίζει και βγάζει ευχάριστους ήχους.
Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες.
Χαμογελάει όταν του μιλάνε.
Αναγνωρίζει ήχους.
Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι.
Σωπαίνει απ’ την ανθρώπινη φωνή.
Ακούει το λόγο.
Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ όταν μουρμουρίζει.
Μιμείται ήχους.
Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες.
Ποικίλλει σε ύψος και ένταση (η φωνή)
 
7-12 μηνών
·         Καταλαβαίνει το ναι και το όχι.
·         Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται στο όνομά του.
·         Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους.
·         Αναγνωρίζει λέξεις συνηθισμένων αντικειμένων (π.χ. κούπα, παπούτσι, χυμός).
·         Μουρμουρίζει χρησιμοποιώντας μεγάλες και μικρές ομάδες ήχων.
·         Χρησιμοποιεί ένα μοντέλο μελωδίας σαν τραγούδι όταν μουρμουρίζει.
·         Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ήχων όταν μουρμουρίζει.
·         Μιμείται μερικούς ήχους του λόγου ακόμη και όταν κλαίει μόνο για να προκαλέσει την προσοχή.
·         Ακούει όταν του μιλάς.
·         Χρησιμοποιεί προσεγγίσεις ήχων.
·         Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα.
·         Κάνει σκόπιμη χρήση του λόγου για πρώτη φορά.
·         Παραγωγή μιας ή περισσότερων λέξεων.
·         Χρησιμοποιεί ουσιαστικά σχεδόν αποκλειστικά.
·         Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων.
·         Κατανοεί απλές εντολές.

glossiki-anaptyxi-tropos-tou-logein
13-18 μήνες
Χρησιμοποιεί μοντέλο μελωδίας σαν του ενήλικα.
Χρησιμοποιεί ηχολαλία και ακατάληπτη ομιλία.
Χρησιμοποιεί ακατάληπτη γλώσσα για να συμπληρώσει τα κενά στην ευχέρεια του λόγου.
Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά.
Παράγει κυρίως ακατανόητο λόγο.
Ακολουθεί απλές εντολές.
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 3-20 ή περισσότερων λέξεων.
Παράγει φράσεις 2 λέξεων.
Συνδυάζει χειρονομίες και φωνές.
Ζητάει περισσότερα επιθυμητά αντικείμενα.
 
19-24 μήνες
Χρησιμοποιεί πιο συχνά λέξεις από ότι η ακατάληπτη γλώσσα.
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 ή περισσότερων λέξεων.
Έχει δεκτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λεξεων.
Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα.
Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες (εγώ και δικό μου).
Διατηρεί μη σταθερό έλεγχο του ήχου.
Χρησιμοποιεί κατάλληλο μοντέλο για ερωτήσεις.
Είναι περίπου 25-50% κατανοητός/ή στους αγνώστους.
Απαντά σε ερωτήσεις «τι είναι αυτό;»
Του αρέσει να ακούει ιστορίες.
Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος.
Ονοματίζει με ακρίβεια αρκετά οικεία του αντικείμενα.
Ακολουθεί διπλές εντολές.
 
2-3 ετών
Ο λόγος είναι 50-75% κατανοητός.
Καταλαβαίνει  το «ένα» και «όλα».
Αναφέρει φυσικές ανάγκες (πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά κτλ.).
Ζητάει αντικείμενα ονομάζοντάς τα.
Απαντάει σε ερωτήσεις τύπου «ναι/όχι».
Ονοματίζει καθημερινά αντικείμενα.
Δείχνει τις εικόνες σε βιβλία όταν ονοματίζονται.
Διακρίνει αρκετά μέρη του σώματος.
Ακολουθεί απλές εντολές και απαντάει σε απλές ερωτήσεις.
Του αρέσει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρίμες/ ομοιοκαταληξίες.
Κάνει ερωτήσεις 1-2 λέξεων.
Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων.
Χρησιμοποιεί κάποιες προθέσεις, άρθρα, παρόντα εξακολουθητικά ρήματα, απλούς πληθυντικούς, αφαιρέσεις, παρελθοντικούς ανώμαλους χρόνους και άρνηση με «όχι ή δεν».
Χρησιμοποιεί μερικά ρήματα παρελθοντικού χρόνου, μορφασμούς ζήλιας, αντωνυμίες και απαρέμφατα.
Χρησιμοποιεί λέξεις μέσα σε γενικό πλαίσιο.
Παράγει αρκετά είδη προτάσεων.
Καταλαβαίνει το «γιατί, ποιος, τίνος και πόσα».
Συνεχίζει τη χρήση της ηχολαλίας όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο.
Έχει δεκτικό λεξιλόγιο 500-900 ή περισσότερων λέξεων.
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου).
Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη.
Κατανοεί περισσότερα πράγματα που του λέγονται.
Συχνά κάνει επαναλήψεις-ειδικά στα αρχικά και στις πρώτες συλλαβές.
Μιλάει με δυνατή φωνή.
Αυξάνει την έκταση του ύψους.
Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά.
Χρησιμοποιεί τα αρχικά σύμφωνα σταθερά (παρόλο που μερικά δεν τα αρθρώνει).
Συχνά παραλείπει τα σύμφωνα στη μέση θέση.
Συχνά παραλείπει ή αντικαθιστά τα τελικά σύμφωνα.
Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα.
Χρησιμοποιεί το βοηθητικό ρήμα «είναι» στο σωστό τύπο.
 
3-4 ετών
Κατανοεί τις λειτουργίες των αντικειμένων.
Κατανοεί τις διαφορές στις σημασίες (σταμάτα-πήγαινε, μέσα-πάνω, μεγάλο-μικρό).
Ακολουθεί διπλές και τριπλές εντολές.
Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, πού, γιατί).
Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητάει λεπτομέρειες στις απαντήσεις.
Παράγει απλές προφορικές αναλογίες.
Χρησιμοποιεί την γλώσσα για να εκφράσει συναισθήματα.
Χρησιμοποιεί προτάσεις 4-5 λέξεων.
Επαναλαμβάνει 6-13 συλλαβές σε προτάσεις με ακρίβεια.
Διακρίνει αντικείμενα με το όνομα τους.
Χειρίζεται τους ενήλικες και τους συνομηλίκους του.
Ίσως συνεχίζει να χρησιμοποιεί την ηχολαλία.
Χρησιμοποιεί πάνω από 6 λέξεις σε μία πρόταση.
Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά.
Έχει επίγνωση του παρελθόντος και του μέλλοντος.
Έχει δεκτικό λεξιλόγιο 1200-2000 ή περισσότερων λέξεων.
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 ή περισσότερων λέξεων.
Μπορεί συχνά να επαναλαμβάνει, συναντώντας εμπόδια, αναπνέοντας διαταραγμένα και κάνοντας γκριμάτσες με το πρόσωπό του, κατά τη διάρκεια του λόγου.
Αυξάνει το ρυθμό του λόγου.
Ψιθυρίζει.
Κατέχει το 50% των συμφώνων και συνδυασμών τους.
Ο λόγος είναι 80% κατανοητός.
Η γραμματική της πρότασης βελτιώνεται παρόλο που μερικά λάθη ακόμη υπάρχουν.
Χρησιμοποιεί κατάλληλα το « είναι και το είμαι» στις προτάσεις.
Λέει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά.
Συμμετέχει σε μεγάλες συζητήσεις.
Χρησιμοποιεί μερικές αφαιρέσεις, ανώμαλους πληθυντικούς, ρήματα μελλοντικών χρόνων και συνδέσμους.
Χρησιμοποιεί σταθερά κανονικούς πληθυντικούς, κτητικά και ρήματα απλών παρελθοντικών χρόνων.
4 ετών
Μιμούμενος μετράει ως το 5.
Κατανοεί έννοιες των αριθμών πάνω από το 3.
Συνεχίζει να κατανοεί έννοιες του χώρου.
Αναγνωρίζει 1-3 χρώματα.
Έχει δεκτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων.
Μετράει ως το 10 παπαγαλία.
Ακούει απλές μικρές ιστορίες.
Απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με λειτουργίες.
Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις.
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900-2000 ή περισσότερων λέξεων.
Χρησιμοποιεί προτάσεις 4-8 λέξεων.
Απαντάει σε διπλές πολύπλοκες ερωτήσεις.
Ρωτάει για ορισμούς λέξεων.
Μιλάει με ρυθμό 186 λέξεων το λεπτό.
Μειώνει τον συνολικό αριθμό των επαναλήψεων.
Του αρέσει να ακούει ρυθμούς, ρίμες και συλλαβές χωρίς νόημα.
Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια.
Μειώνει αισθητά τον έντονο αριθμό παραλείψεων και αντικαταστάσεων των ήχων.
Συχνά παραλείπει σύμφωνα στη μεσαία θέση.
Ο λόγος του είναι συνήθως κατανοητός στους αγνώστους.
Μιλάει για εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων, κλπ.
Μεταφέρει με ακρίβεια μία μεγάλη ιστορία.
Προσέχει μία ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή.
Χρησιμοποιεί ανώμαλους πληθυντικούς, κτητικές αντωνυμίες, μελλοντικό χρόνο, αυτοπαθείς αντωνυμίες και συγκριτικά μορφήματα στις προτάσεις.
 
5-6 ετών
Ονοματίζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.
Ακολουθεί οδηγίες που δίνονται σε ομάδα.
Ακολουθεί τριπλές εντολές.
Κάνει ερωτήσεις με «πως».
Απαντάει προφορικά στο «γεια» και «τι κάνεις».
Χρησιμοποιεί παρελθοντικό και μελλοντικό χρόνο κατάλληλα.
Χρησιμοποιεί συνδέσμους.
Έχει δεκτικό λεξιλόγιο 13000 λέξεων περίπου.
Ονοματίζει τα αντίθετα.
Ονοματίζει τις ημέρες της εβδομάδες διαδοχικά.
Μετράει ως το 30 παπαγαλία.
Συνεχίζει δραστικά να αυξάνει το λεξιλόγιό του.
Μειώνει το μήκος της πρότασης σε 4-6 λέξεις.
Αντιστρέφει τους ήχους περιστασιακά.
Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.
Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρεια.
Χρησιμοποιεί γραμματικά ολοκληρωμένες προτάσεις.
Μεταφέρει με ακρίβεια μία ιστορία.
Τραγουδάει ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλλει παιδικά τραγουδάκια.
Επικοινωνεί εύκολα με τους ενήλικες και άλλα παιδιά.
Χρησιμοποιεί την κατάλληλη γραμματική στις περισσότερες περιπτώσεις.
 
6-7 ετών
Ονοματίζει μερικά γράμματα, αριθμούς και νομίσματα.
Μετράει αριθμούς.
Κατανοεί το «δεξιά» και «αριστερά»
Χρησιμοποιεί όλο και πιο σύνθετες περιγραφές.
Ασχολείται με συζητήσεις.
Έχει δεκτικό λεξιλόγιο 20000 λέξεων περίπου.
Χρησιμοποιεί πρόταση μήκους περίπου 6 λέξεων.
Κατανοεί περισσότερες χρονικές έννοιες.
Λέει το αλφάβητο.
Μετράει μέχρι το 100 παπαγαλία.
Χρησιμοποιεί κατάλληλα μορφολογικά σημάδια.
Χρησιμοποιεί την παθητική φωνή κατάλληλα.
(Kenneth Shipley, 1998: Assessment in Speech Languageberg Blocks
glossiki-anaptyxi-tropos-tou-logein1