Το Προσωπικό

Το προσωπικό του κέντρου απαρτίζεται από ειδικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές και πολυετή επαγγελματική εμπειρία.
  • Λογοπεδικούς
  • Λογοθεραπευτές
  • Εργοθεραπευτές
  • Ψυχολόγους
  • Παιδοψυχολόγους
  • Ειδικούς παιδαγωγούς
  • Παιγνιοθεραπευτές
  • Μουσικοθεραπευτές
Συνεργαζόμαστε με παιδοψυχίατρο και αναπτυξιολόγο.