Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας είναι να μπορέσουμε έγκαιρα και έγκυρα να προλάβουμε δυσκολίες που θα εμφανισθούν μελλοντικά και να διαγνωσθούν προκειμένου να αποκατασταθούν σε πρώιμο επίπεδο.
Στόχος μας η ποιοτική παρέμβαση και ο κατάλληλος ειδικός σχεδιασμός του προγράμματος αποκατάστασης με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Για το  λόγο αυτό  έχει δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό δίκτυο για το παιδί που αφορά το σχολείο (τακτική συνεργασία με τους παιδαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές), την οικογένεια (συμβουλευτική οικογένειας, τακτικές ενημερώσεις και συμμετοχή των γονέων στο θεραπευτικό πρόγραμμα) και τους δημόσιους/δημοτικούς φορείς για συνεργασία όπου απαιτείται (νοσοκομεία παίδων-ενηλικών, Κ.Ψ.Υ, αθλητικούς οργανισμούς,ωδεία, αίθουσες χορού, καλλιτεχνικά εργαστήρια κ.α)
Επίσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στην σημαντικότητα του ρόλου της διεπιστημονικής ομάδας που λειτουργεί στο κέντρο μας, προκειμένου να υπάρξει διαφοροδιάγνωση.


Διαφοροδιάγνωση είναι η διαδικασία της διάγνωσης σύμφωνα με την οποία η διεπιστημονική ομάδα αποκλείει παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα. Για παράδειγμα: ειδική γλωσσική διαταραχή και αυτισμός.
Τελικός προορισμός μας είναι μέσα από την ενίσχυση των αδυναμιών και την ανακάλυψη ταλέντων και κλίσεων, να διαμορφώσουμε υγιείς προσωπικότητες, λειτουργικές και χρήσιμες για την ατομική και κοινωνική εξέλιξη.
h-filosof;ia-mas-tropos-tou-legein