autismos1-tropos-tou-legein

Αυτισμός

ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές διακρίνονται:

 1. Αυτιστική Διαταραχή
 2. Διαταραχή Asperger
 3. Διαταραχή Rett
 4. Αποδιοργανωτική Διαταραχή
 5. Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς

 ΑΥΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

 • Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου. Σήμερα, 1 στα 50 άτομα διαγιγνώσκονται με αυτισμό. Ο αυτισμός εμποδίζει την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί και να συσχετίζεται με τους άλλους. Επίσης συνδέεται με δύσκαμπτες ρουτίνες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, όπως η έμμονη ταξινόμηση αντικειμένων ή το να ακολουθεί πολύ συγκεκριμένες ρουτίνες. Τα συμπτώματα ποικίλουν από πολύ ήπια έως αρκετά σοβαρά.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER

 • Το σύνδρομο Asperger είναι μια διαταραχή που επηρεάζει το πως το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο, επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει και αλληλεπιδρά με άλλα άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αποτελεί όπως και ο κλασσικός αυτισμός μια «διαταραχή φάσματος» επειδή επηρεάζει τα άτομα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε ποικίλο βαθμό.
 • Το σύνδρομο Asperger είναι μια ήπια παραλλαγή αυτισμού, που επηρεάζει κυρίως την ικανότητα επικοινωνίας και τις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου. Ανήκει στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και για καιρό υπήρχαν διαφωνίες σχετικά με το αν αποτελεί ξεχωριστή διαταραχή ή πρόκειται για αυτισμό σε ελαφριά μορφή.
 • Περιλήφθηκε για πρώτη φορά σαν ξεχωριστό σύνδρομο το 1994 στο εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (APA, 1994).

ΣΥΝΔΡΟΜΟ RETT

To σύνδρομο Rett είναι μία περίπλοκη νευρολογική ανωμαλία. Τα ακριβή αίτια του συνδρόμου Rett έχουν γενετική καταγωγή. Συνήθως παρουσιάζετε σε κορίτσια και επηρεάζει τις κινήσεις του σώματος. Εμφανίζεται κυρίως μέτα από μία περίοδο ομαλής ανάπτυξης στην ηλικία των 2 ετών.

autismos2-tropos-tou-legein

ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

 • Η αποδιοργανωτική διαταραχή εμφανίζεται, σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Νοητικών Διαταραχών, πριν από το δέκατο έτος της ηλικίας του ατόμου, μετά από μια περίοδο φυσιολογικής ανάπτυξης τουλάχιστον δύο χρόνων. Μετά από αυτά τα δύο χρόνια φυσιολογικής ανάπτυξης, υπάρχει απώλεια των δεξιοτήτων σε δύο τουλάχιστον από τους παρακάτω τομείς είτε στην γλωσσική έκφραση ή στις κοινωνικές δεξιότητες είτε στον έλεγχο του όρθου ή της κύστης, είτε στο παιχνίδι ή και στις κινητικές δεξιότητες. Εφόσον χαθούν κάποιες από τις προηγούμενες δεξιότητες, τα άτομα αυτής της διαταραχής δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα αυτιστικά.

ΑΤΥΠΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

 • Η Άτυπη αυτιστική Διαταραχή αν και αποτελεί διαταραχή που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού υπάρχει περίπτωση το άτομο να παρουσιάζει μερικά αλλά όχι όλα τα συμπτώματα του τυπικού αυτισμού. Τα άτομα με άτυπη διάχυτη διαταραχή , ενώ παρουσιάζουν κάποια από τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν άτομα στο αυτιστικό φάσμα δεν ικανοποιούν όλα τα σχετικά διαγνωστικά κριτήρια. Είναι πολύ πιθανό ότι οι δυσκολίες σε αυτούς εμφανίστηκαν σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία από ότι σε άλλους στο φάσμα. Επίσης, είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες με άτομα που έχουν τυπικό αυτισμό όπως ευαισθησία σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος αλλά σε ηπιότερο βαθμό.

ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ASPERGER

Τα παιδιά με Asperger σε αντίθεση με τα παιδιά με αυτισμό έχουν φυσιολογική και πάνω νοημοσύνη με τη λεκτική νοημοσύνη να υπερτερεί της πρακτικής νοημοσύνης) έχουν φυσιολογική εξέλιξη λόγου, χρησιμοποιούν νωρίς τη γραμματική στο λόγο τους, έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κλίσεις, και με την κατάλληλη υποστήριξη προχωρούν αρκετά καλά στο σχολείο. Επιπλέον η ηλικία έναρξης του συνδρόμου εντοπίζεται αργότερα απ’ ότι του αυτισμού μεταξύ 5 και 8 χρονών περίπου, δηλαδή στην σχολική ηλικία.

ΑΥΤΙΣΜΟΣ-RETT

Η διαφορά του Rett με τον αυτισμό είναι ότι εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία και μόνο σε κορίτσια ενώ ο αυτισμός είναι πιο συχνός σε αγόρια διαταραχή Rett χαρακτηρίζετε από ορισμένες βιολογικές και νευρολογικές επιβαρύνσεις οι οποίες δεν υφίσταται στον αυτισμό. Συγκεκριμένα υπάρχει μία χαρακτηριστική επιβράδυνση της αύξησης της κεφαλής. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα μόνα που μας βοηθούν στην διαφοροδιάγνωση των συγκεκριμένων συνδρόμων. Όταν εμφανιστεί το σύνδρομο και χαθούν ακόμα και οι δεξιότητες που έχουν κατακτηθεί τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι ίδια με αυτά του αυτισμού. Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι αν και στον αυτισμό δεν έχει βρεθεί το αίτιο το σύνδρομο Rett προκαλείται από μετάλλαξη του γονιδίου MECP2 στο χρωμόσωμα Χ.

Autistic boy building with blocks

 ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

 • Ο αυτισμός με την αποδιοργανωτική διαταραχή διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον χρόνο εμφάνισης των συμπτωμάτων και την κλινική τους πορεία. Η περίοδος φυσιολογικής εξέλιξης που προηγείται πριν την εμφάνιση της διαταραχής είναι μεγαλύτερη από τις άλλες διαταραχές .Η ανάπτυξη των παιδιών που ανήκουν στην αποδιοργανωτική διαταραχή είναι φυσιολογική και στην ηλικία των δύο ετών υπάρχει σταδιακή παλινδρόμηση. Στην αυτιστική διαταραχή τα σημάδια του συνδρόμου είναι εμφανείς από τον πρώτο χρόνο ζωής του παιδιού. Τέλος μόλις γίνει η παλινδρόμηση τα χαρακτηριστικά της αποδιοργανωτικής διαταραχής δεν διαφέρουν σε τίποτα με αυτά του αυτισμού.

ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ

 • Έχουν τρείς σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η πρώτη σημαντική τους διαφορά είναι στην επικοινωνία . Τα παιδιά με νοητική στέρηση σε αντίθεση με τα αυτιστικά παιδιά κάνουν προσπάθειες να επικοινωνήσουν ακόμα και αν δεν έχουν αναπτύξει το λόγο τους. Η δεύτερη διάφορα τους είναι η κοινωνικότητα. Όσο αφορά αυτό το τομέα τα άτομα με νοητική καθυστέρηση δεν παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα. Η τρίτη διαφορά τους παρουσιάζετε στην καθηστερημένη ανάπτυξη των βασικών τομών ανάπτυξης που έχουν τα παιδιά με νοητική υστέρηση. Αντίθετα τα παιδιά με αυτισμό χαρακτηρίζονται από ανομοιογενή καθυστέρηση.

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Η καταλληλότερη ηλικία για θεραπευτική αγωγή είναι στην ηλικία των 1-3 χρόνων λόγω πλαστικότητας  του  εγκεφάλου  που  επιτρέπει  τη βέλτιστη αφομοίωση  των ερεθισμάτων που δέχεται  το παιδί . Η λογοπεδική θεραπεία του αυτισμού στρέφεται στην χρήση και στην ενίσχυση της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας και στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην ανάπτυξη της αντιληπτικής ικανότητας, στην βελτίωση της μνήμης και της προσοχής και στην δεκτικότητα στις αλλαγές. Η ενίσχυση αυτή γίνετε με την βοήθεια διαφόρων προγραμμάτων όπως είναι το Pecs, to TEACH, το Bright Start ,αλλά και μέσω του παιχνιδιού και την χρήση οπτικών μέσων.